2.29.2008

Jangan Serakah

e-RH(c)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
e-Renungan Harian
Sarana untuk bertumbuh dalam iman & menjadi saksi Kristus
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Tanggal: Rabu, 27 Februari 2008
Bacaan : Keluaran 16:13-16; Bilangan 11:31-34
Setahun: Ulangan 18-20

Nats: Dinamailah tempat itu Kibrot Taawa, karena di sanalah
dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus (Bilangan 11:34)

Judul:
JANGAN SERAKAH!

Suatu kali seorang pemilik tanah berujar kepada seorang pria yang
ingin memiliki tanah yang luas, demikian, "Anda akan mendapatkan
tanah seluas daerah yang mampu Anda kelilingi sebe-lum matahari
terbenam. Jika Anda berha-sil mengelilingi 40 hektar, Anda
mendapat-kan 40 hektar. Jika Anda mampu me-ngelilingi 50 hektar, Anda
mendapatkan 50 hektar." Tanpa buang waktu, orang ini segera berlari
sekuat tenaga. Ia terus berla-ri, dari pagi hingga petang, sampai
akhir-nya dengan terhuyung-huyung ia berkata kepada pemilik tanah
itu, "Saya dapat, saya dapat 500 ribu meter persegi." Namun seketika
ia roboh, dan mati.

Hal yang sama juga dialami bangsa Israel ketika mendapat manna dan
burung puyuh. Tuhan memerintahkan agar mereka mengambil secukupnya
saja (Keluaran 16:16), tetapi banyak dari mereka yang serakah dan
mengambil lebih dari yang seharusnya. Ini membuat Tuhan marah,
sehingga mereka yang serakah mati kena tulah di tempat yang diberi
nama "Kibrot Taawa", yang berarti Kuburan Orang Serakah.

Keserakahan tidak akan membuat hidup kita semakin kaya, keserakahan
justru akan membuat jiwa kita miskin dan akhirnya menghancurkan kita.
Mungkin secara materi kita semakin kaya, tetapi apa arti semuanya itu
jika kita mengabaikan keluarga, pelayanan, dan diri kita? Jika
dituruti, keserakahan tidak akan pernah ada habisnya. Dari sedikit
ingin banyak, dari banyak ingin lebih banyak lagi. Semua itu baru
berhenti, setelah keserakahan itu menghancurkan semua hal di hidup
kita. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri, sehingga kita punya
banyak waktu tidak hanya untuk mencari, tetapi juga untuk menikmati
-- PK

BERIKANLAH KAMI PADA HARI INI
MAKANAN KAMI YANG SECUKUPNYA -- YesusKeluaran 16:13-16; Bilangan 11:31-34

13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang
menutupi perkemahan itu; dan pada waktu pagi terletaklah embun
sekeliling perkemahan itu.
14 Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan
padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik,
halus seperti embun beku di bumi.
15 Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang
kepada yang lain: "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu.
Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Inilah roti yang diberikan
TUHAN kepadamu menjadi makananmu.
16 Beginilah perintah TUHAN: Pungutlah itu, tiap-tiap orang
menurut keperluannya; masing-masing kamu boleh mengambil untuk
seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa."

Bilangan 11:31

31. Lalu bertiuplah angin yang dari TUHAN asalnya; dibawanyalah
burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas
tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari
perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta
tingginya dari atas muka bumi.
32 Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang
hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung
puyuh itu -- setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan sepuluh
homer --, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling
tempat perkemahan.
33 Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah,
maka bangkitlah murka TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul
bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar.
34 Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot-Taawa, karena di
sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ditulis oleh penulis-penulis Indonesia
Diterbitkan dan Hak Cipta (c) oleh Yayasan Gloria

No comments: